Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem sistema Saloni.rs, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu ‘Uslovi korišćenja’) koji su navedeni u daljem tekstu.

Kopirajt

Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo autora sistema Saloni.rs. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Saloni.rs i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga, ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Saloni.rs, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Saloni.rs upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: info@saloni.rs.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu

Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Saloni.rs i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Saloni.rs može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Cene na sajtu

Cene usluga predstavljenih na sajtu Saloni.rs istovetne su cenama istih usluga u dotičnim salonima. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama usled odluke vlasnika određenog salona ili do pojave netačne cene na sajtu, Saloni.rs ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Slanje sadržaja

Saloni.rs nudi mogućnost slanja (upload) tekstova, slika, fotografija, video ili bilo kog drugog materijala (u daljem tekstu “Sadržaj”) na ili kroz Saloni.rs. Kada šaljete svoj Sadržaj na Saloni.rs, saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije Saloni.rs i partnerskih salona, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

Saloni.rs NEMA vlasništvo ili kopirajt nad Sadržajem koji šaljete. Vi zadržavate puno vlasništvo, i sadržaj možete koristiti za bilo koju namenu. U isto vreme, zadržavamo pravo da nastavimo da koristimo Sadržaj na Saloni.rs i partnerskim sajtovima i aplikacijama, u skladu sa opisanim pravima. Pri tome, Saloni.rs ne pretpostavlja prava na prodaju ili distribuciju vašeg Sadržaja trećim stranama bez vaše dozvole.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili kroz Saloni.rs ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali.

Saloni.rs zadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave.

Zloupotreba Servisa

Saloni.rs zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbine i slično, Saloni.rs ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem Saloni.rs. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema Saloni.rs, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@saloni.rs.

Poricanje garancija

Saloni.rs Vam obezbeđuje sistem ‘onakav kakav je’, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema Saloni.rs. Saloni.rs se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Saloni.rs ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da sistem Saloni.rs može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Saloni.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema Saloni.rs ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Saloni.rs nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Saloni.rs. Ni pod kojim uslovima Saloni.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Saloni.rs, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom

Saloni.rs zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših rezervacija i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja

Saloni.rs zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Saloni.rs u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  sistemu Saloni.rs će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem sistema Saloni.rs po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema Saloni.rs i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema Saloni.rs i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Saloni.rs.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Saloni.rs.